Fyrtal

Precis som många andra kortspel och sällskapsspel finns poker i många olika varianter. Vad de alla har gemensamt är att de kombinationer av kort som spelaren har, antingen bara på hand, eller tillsammans med öppna kort på bordet bestämmer hur bra handen är och vilken chans spelaren har att vinna given. Vanliga pokervarianter är Texas Hold’em (eller bara Hold’em), Omaha Hold’em (ofta bara Omaha) och stötpoker.

Värdet av en spelares hand beror på kortkombinationen. Rangordningen speglar sannolikheten att få en viss kombination. Till exempel är fyrtal högre värderat än kåk, eftersom det är svårare att få fyrtal. Högst värdering har färgstege (straight flush), sedan följer i turordning fyrtal, kåk, färg, stege, triss, två par, ett par, samt högt kort.

I Texas Hold’em får varje spelare två hålkort. De delas ut med baksidan upp och spelaren får inte visa korten för motspelarna. Sedan följer en satsningsrunda. Därefter läggs tre öppna kort ut på bordet (momentet kallas ofta för floppen, efter engelskans flop). Sedan följer en ytterligare satsningsrunda varpå ett fjärde kort (fjärde gatan eller turn) läggs ut på bordet. Därefter följer en tredje satsningsrunda och sedan läggs ett femte kort upp (femte gatan eller river). Efter en sista satsningsrunda visar spelarna sina kort och den som har den bästa handen tar hem potten. En spelare kan lägga sig (fold) när som helst under spelet. Om två eller fler spelare har samma hand delas potten. En spelomgång kan också sluta om alla spelare utom en lägger sig. Potten går då till den spelare som inte har lagt sig.

Omaha Hold’em spelas med två till elva deltagare. I början på varje omgång får alla spelare fyra hålkort. I övrigt följer man samma spelsystem som för Texas Hold’em när det gäller satsningsrundor och gemensamma kort. I Omaha använder man två av sina fyra hålkort när man sätter ihop sin hand på fem kort. Man använder alltså tre av de kort som ligger på bordet. Det som är spännande med Omaha och skiljer den pokervarianten från Texas Hold’em är att de fyra hålkorten ger fler olika händer än i Hold’em. Ju fler möjliga kombinationer desto svårare är det att försöka lista ut de andra spelarnas händer. Ju fler kort man har att kombinera desto bättre blir också kvaliteten på den vinnande handen. Det är till exempel vanligare med vinst på fyrtal i Omaha än i Texas Hold’em.

fyra ess

Stötpoker är en form av poker som finns i många olika varianter. Populära varianter är femstöt och sjustöt. Gemensamt för alla är att spelarna får både öppna och dolda kort, ett eller flera i taget i en förutbestämd ordning. Några gemensamma kort används inte, till skillnad från Texas Hold’em och Omaha. Satsningsrundor sker mellan varje utdelningsrunda. I övrigt finns stora skillnader mellan de olika varianterna när det gäller rangordning av händer, mörkar (blinds) och ante.

Chicago är ett spel med tydliga influenser från poker och sägs faktiskt ha uppfunnits i Sverige! Det finns några olika varianter på spelet, men grunderna är alltid desamma. Spelet börjar med att varje deltagare får fem kort. Därefter har man ett byte där man kan byta ut valfritt antal kort. Poäng delas sedan ut beroende på vilken pokerhand man har. Därefter upprepas spelet två gånger till för att följas av en stickspelsomgång. Poängskalan löper från 1 poäng (ett par) till 11 poäng (straight flush). Man kan också få 15 poäng genom att få ”Chicago”. En spelare får Chicago om han eller hon ropar ”Chicago” direkt innan stickspelet börjar sedan vinner varje stick. Skulle man förlora ett stick får man i stället 15 minuspoäng.