Gin rummy & Canasta

Kortspelet Gin rummy uppfanns 1909 och är ett spel för två personer. Spelet, som ofta bara kallas Gin, är ett skicklighetsspel som går ut på att spelarna ska samla serier av kort i tretal, fyrtal och stegar i färg. Den som har minst poäng räknat på de kort som inte ingår i serier vinner.

Gin rummy spelas med en vanlig kortlek där man tar bort jokrarna. Alla kort har ett värde: Ess har 1 (ett) som värde, övriga nummerkort har sitt angivna värde, de klädda korten har alla tio (10) som värde.

Varje spelare startar med tio kort. Övriga kort läggs på bordet med baksidan uppåt. Spelet börjar genom att spelare 1 vänder det översta kortet i högen på bordet och lägger det bredvid högen. Spelare 2 kan då ta det öppna kortet och börja spelet. Om han inte gör det kan spelare 1 plocka upp kortet. Vill ingen av spelarna plocka upp kortet börjar spelet med att spelare 2 tar det översta kortet i högen. Sedan fortsätter spelet i omgångar där respektive spelare tar det öppna kortet eller tar nästa kort från högen. Varje omgång avslutas med att respektive spelare väljer ett kort från sin hand och lägger det som ett öppet kort på bordet.

Spelet kan ta slut på två sätt, antingen när högen av dolda kort tagit slut eller när en av spelarna markerar att spelet är slut genom att ”knacka”, det vill säga att spelaren lägger sitt ”avslutskort” med baksidan upp. Det senare alternativet inträffar bara om spelarens kvarvarande kort, serierna undantagna, innebär 10 poäng eller mindre. Om den spelare som knackar har alla kort i serier, även kallat Gin, får denne en bonus på 20 poäng. Om motspelaren vid knackningen har samma eller lägre poängsumma vinner dock motspelaren och får dessutom en bonus på 10 poäng.

När spelet är slut räknar man ihop alla kort som inte ingår i serier. Den spelare som har lägst antal poäng vinner poängskillnaden. Den spelare som först når 100 poäng vinner hela spelet.

Det finns flera varianter av Gin rummy. Till exempel kan man spela med fler än två spelare. Då måste man också använda fler kortlekar. Canasta är välkänd variant av Gin rummy. I Canasta använder man två kortlekar och det är fyra deltagare som spelar parvis mot varandra.