Yatzy

Tärningsspelet Yatzy spelas med fem eller sex tärningar (Maxi-Yatzy) och har sedan det uppfanns för cirka 50 år sedan blivit ett mycket populärt spel över hela världen. Spelets idé är att deltagarna ska slå tärningarna och försöka få ihop så många poäng som möjligt genom att samla olika kombinationer, till exempel fyrtal, stege, två par och kåk. Högst poäng får man genom att få Yatzy, det vill säga att alla tärningar visar samma siffra. Det spelar ingen roll vilken siffra man får femtal i.

I varje omgång har varje spelare upp till tre tärningskast. Spelaren väljer själv hur många gånger han eller hon vill slå och vilka tärningar som ska slås. Får man till exempel fyra sexor på första kastet och siktar på att få Yatzy eller femtal i sexor så lägger man sexorna åt sidan och kastar den sista tärningen. När en spelare har gjort sina kast för man in poängen i ett protokoll.

När det gäller protokollföringen i Yatzy finns det flera olika varianter. Spelar man strikt ska varje spelare först fylla den övre delen av protokollet (ettor, tvåor och så vidare) i angiven ordning, innan man kan börja samla poäng på den nedre delen. Man kan också välja att spela lite mindre strikt genom att fylla i övre delen av protokollet i valfri ordning. Då kommer lite mer strategi in i spelet. Den variant som är minst slumpartad och där strategi spelar störst roll är den ”fria varianten” där spelarna är fria att placera sina poängsummor på vilken plats och i vilken ordning man vill, i både den övre och den nedre delen av protokollet.

Poängräkningen bygger i stort på att man får så många poäng som tärningarna visar för en viss kombination. Fyrtal i tvåor innebär alltså 8 poäng. Får man två par (femmor och treor) får man 16 poäng. För Yatzy (alla fem tärningarna visar samma siffra) får spelaren 50 poäng. En liten stege (1, 2, 3, 4, 5) ger 15 poäng och en stor stege (2, 3, 4, 5, 6) ger 20 poäng. För villkoret ”Chans” summeras alla tärningar. Chans kan alltså ge allt mellan 5 och 30 poäng.

När man har fyllt den övre delen av protokollet ska poängen räknas ihop. En spelare som har minst 63 poäng i den övre delen får en bonus på 50 poäng, oavsett hur många poäng man samlat ihop. 63 poäng motsvarar tretal för varje siffra. Maximalt kan man få 374 poäng i den variant av Yatzy som vanligen spelas i Sverige. Då har man fått maximal utdelning för alla kombinationer samt bonus och Yatzy. Normalt får man mellan 200-250 poäng.

Yatzy-varianten Maxi-Yatzy spelas med sex tärningar, vilket gör att det finns ytterligare kombinationer att få poäng på, jämfört med vanlig Yatzy. Exempel på villkor är full stege (1, 2, 3, 4, 5, 6), femtal, torn och hus. Att man spelar med sex tärningar innebär också att poängsummorna blir högre. Yatzy ger till exempel 100 poäng. I Maxi-Yatzy kan man också spara kast som kan användas som extrakast senare.

Eftersom Yatzy är så populärt har det genom åren lanserats olika varianter på spelet. En variant från 1980-talet är Crazy-Yatzy, ett spel med mängder av märkliga villkor att uppfylla, bland annat flera ”Chans” samt ”nästan stege” och ”nästan Yatzy”.